De belofte van machine learning in het optimaliseren van 5G

ANP | 22 juli 2020 | 14:17 | Foto: ©ANP De belofte van machine learning in het optimaliseren van 5G

Met de ontwikkeling van 5G wordt steeds duidelijker wat deze technologie kan betekenen - mits je de technologie goed kunt toepassen. Forbes schrijft dat machine learning een onmisbaar element is binnen de ontwikkeling van 5G.

Zo ondersteunt 5G het gebruik van betere antennes op een grotere schaal, zoals een combinatie van een grote hoeveelheid MIMO-antennes. MIMO staat voor Meerdere In, Meerdere Uit (of in het Engels Multiple-Input Multiple-Output). Met ‘massive MIMO’, waarbij je tot wel honderden van zulke antennes in één design kunt combineren, neemt de capaciteit van je netwerk enorm toe en zijn er minder interrupties.

Maar om zo’n design met grote hoeveelheden MIMO-antennes goed te laten werken moeten die antennes op de juiste manier worden aangestuurd. Een goede metafoor hiervoor is twee roeiboten in een wedstrijd: de ene boot heeft tien roeiers, de andere heeft er twintig. Maar de boot met twintig roeiers wordt aangestuurd door een stuurman die geen goed ritme kan aangeven en die niet kan anticiperen op veranderingen in de route. De boot met tien roeiers heeft dat wel. In dit geval zal de boot met tien roeiers beter presteren, omdat bij de twintig roeiers niet alleen achter de feiten wordt aangelopen maar de roeiers elkaar ook actief in de weg zitten.

Machine learning kan worden ingezet om de coördinatie van zo’n antennedesign goed te sturen. Op een basisstation kan zo’n algoritme helpen om signalen te structureren, coördineren en configureren.

Meer weten over Huawei en 5G? Klik hier.