Nederlandse havensector onderzoekt mogelijkheden AI

ANP | 14 september 2020 | 17:55 | Foto: ©ANP Nederlandse havensector onderzoekt mogelijkheden AI

De Nederlandse havensector gaat onderzoek doen naar mogelijke toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). Daarvoor heeft de Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie (NL AIC), een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en onderwijs, een werkgroep opgericht.

Met AI wil de Nederlandse maritieme sector internationaal concurrerend blijven. "Het is belangrijk dat de sector autonoom in staat is de sleuteltechnologie AI toe te passen en de benodigde kennis en kunde op dit gebied verder ontwikkelt." De werkgroep richt zich op vijf thema’s: datadeling, human capital, maatschappelijke acceptatie en inclusie, research en innovatie en startups en scale-ups.

In de werkgroep zitten partijen als de gemeente Rotterdam, brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology, de TU Delft en het Rotterdamse havenbedrijf. "De haven-maritieme sector is omvangrijk en divers, en datzelfde geldt voor de toepassingen van AI in deze sector. De grootste uitdaging is om systematisch de kennis, kunde en infrastructuur op te bouwen die nodig is voor transformatieve toepassingen van AI binnen de sector. Hoe dit gedaan moet worden, is de taak van de werkgroep Haven en Maritiem," zegt kwartiermaker Ilyaz Nasrullah van de werkgroep.

Meer weten over Huawei en Kunstmatige Intelligentie? Klik hier.